fbpx

Alles naar wens?

Wij horen graag jouw mening. Heb je een goed idee, aandachtspunt, vraag of compliment? Laat van je horen en vul onderstaand beoordelingsformulier in! Wij vinden het namelijk uiterst belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en producten. Kan iets beter, dan horen wij dat graag. Ben je ontevreden, dan kan je een klacht bij ons indienen.


Buchrnhornen beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat klachten correct worden afgehandeld werken we met een duidelijke klachtenprocedure. Iedere uiting van ontevredenheid, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht. De klachtenprocedure verloopt dan als volgt:

  1. Klacht indienen

Een klacht dient in eerste instantie met uw behandelaar te worden besproken. Indien dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft, dan kan er een klacht worden ingediend. Hiervoor kunt u gebruik maken van het tevredenheidsformulier of u kunt uw klacht kenbaar maken via het formulier onderaan deze pagina. Natuurlijk kunt u ook zelf telefonisch contact opnemen of een brief opstellen. Binnen 2 werkdagen zal de klachtencommissie contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.

  1. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De verantwoordelijke medewerker van Buchrnhornen zal uw klacht in behandeling nemen. Hij zal binnen 5 werkdagen persoonlijk contact met u opnemen en samen met u een oplossing zoeken. Wij vinden het belangrijk dat wij u hierbij goed op de hoogte houden van hetgeen er gaat gebeuren en zullen dan ook regelmatig persoonlijk contact onderhouden.

  1. Oplossing

Na beoordeling van uw klacht wordt er door Buchrnhornen een plan van aanpak opgesteld om tot een oplossing te komen. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht de voorgestelde oplossing(en) of de te nemen maatregel(en).

  1. Oneens met de oplossing?

Indien u met ons niet tot overeenstemming kunt komen kan een klacht worden voorgelegd aan de gezamenlijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda (brancheorganisatie voor
orthopedische hulpmiddelen en diensten), het Klachtenloket Paramedici of De Geschillencommissie (voor zaken omtrent orthopedische instrumenten).

Heb je een goed idee, aandachtspunt, vraag of compliment? Vul dan onderstaand formulier in. Dankjewel!